Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Sociaal domein

Programma 1. Samen sterk in Zwolle

Doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling

Doel 1.1.2 Vitaal en gezond

Doel 1.1.3 Gelijke kansen

Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning

Doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning

Doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning

Doel 1.3.1 Tijdelijk verblijf in een instelling

Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

Doel 2.1.1 Aan het werk of op school blijven

Doel 2.1.2 Ondersteuning naar werk of school

Doel 2.1.3 Inkomensondersteuning

Doel 2.2.1 Toezicht en handhaving Sociaal Domein

Fysiek domein

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven

Doel 5.1.2 Veranderende economie

Doel 5.2.1 Economische positie

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doel 6.1.4 Erfgoed als inspirerend thema

Doel 6.1.5 Een passend grondbeleid

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doel 6.2.2 Behouden en versterken sociaal woningaanbod

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit

Doel 6.3.3 Parkeren

Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle

Doel 6.4.2 Stedelijke hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

Doel 6.4.3 Ondergrond

Doel 6.4.4 Klimaatadaptatie en waterveiligheid

Programma 7. Vitale wijken

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doel 7.2.1 Sociale veiligheid

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doel 7.3.1. Grondstoffen

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwater

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

Doel 8.1.1 Raad

Doel 8.1.2 College

Doel 8.1.3 Regio Zwolle

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Programma 9. Bedrijfsvoering

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1 Solide financieel beleid

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25