Bijlagen

Tarievennota

De Tarievennota 2024 van de gemeente Zwolle geeft een overzicht van de tarieven die door de gemeente worden gehanteerd, inclusief de onderbouwing van de manier waarop de tarieven zijn bepaald. Het moet voor een aanvrager namelijk duidelijk zijn hoe de prijs van een product wordt bepaald. De opbouw van de tarieven zijn opgenomen in de Tarievennota. De complete Tarievennota vindt u hier .

De Tarievennota wordt jaarlijks gelijktijdig met de Begroting door de Raad vastgesteld. De hoofdlijnen van de Tarievennota zijn ook opgenomen in de paragraaf lokale heffingen 
van deze Begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25