Financiën

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans activa

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

4.321

6.165

5.806

5.461

4.304

2.145

Materiële vaste activa

448.011

491.690

512.460

532.678

550.426

538.284

Financiële vaste activa

17.633

17.326

16.320

15.275

13.190

12.064

Totaal vaste activa

469.965

515.181

534.586

553.414

567.920

552.493

Voorraden

46.119

22.979

3.512

19.432

20.509

18.811

Uitzettingen

152.105

71.936

56.082

49.742

49.742

49.742

Liquide middelen

181

10.767

10.581

0

0

0

Overlopende activa

39.045

39.045

39.045

39.045

39.045

39.045

Totaal vlottende activa

237.450

144.727

109.220

108.219

109.296

107.598

Totaal activa

707.415

659.908

643.806

661.633

677.216

660.091

Meerjarenbalans passiva

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Eigen vermogen

284.184

284.416

284.022

292.050

289.487

289.839

Resultaat boekjaar

15.357

-1.767

0

120

127

229

Voorzieningen

14.614

13.022

11.967

10.942

9.707

8.549

Vaste schulden

271.732

242.709

226.289

204.828

188.344

166.816

Totaal vaste passiva

585.887

538.380

522.278

507.940

487.665

465.433

Vlottende schuld

38.525

38.525

38.525

70.690

106.548

111.655

Overlopende passiva

83.003

83.003

83.003

83.003

83.003

83.003

Totaal vlottende passiva

121.528

121.528

121.528

153.693

189.551

194.658

Totaal passiva

707.415

659.908

643.806

661.633

677.216

660.091

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25