Financiën

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Naam reserve

2024 -
lasten

2024 -
baten

2025 -
lasten

2025 -
baten

2026 -
lasten

2026 -
baten

2027 -
lasten

2027 -
baten

Onderhoud wijk- en buurtcentra

50.816

50.816

50.816

50.816

50.816

50.816

50.816

50.816

Onderhoud sportaccomodaties

344.888

19.887

344.888

19.887

344.888

19.887

344.888

19.887

Dekkingsreserve kapitaallasten

55.212

55.212

55.212

55.212

Subtotaal programma 1 Samen Sterk in Zwolle

395.704

125.915

395.704

125.915

395.704

125.915

395.704

125.915

Subtotaal programma 2 Werken aan bestaanszekerheid

0

0

0

0

0

0

0

0

Dekkingsreserve kapitaallasten

218.586

218.584

129.374

129.371

Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad

0

218.586

0

218.584

0

129.374

0

129.371

Parkeren

4.343.997

3.895.790

3.365.000

3.927.000

3.960.000

3.961.000

3.190.000

3.992.000

Spoorzone

2.047.060

2.047.060

2.047.060

500.000

Dekkingsreserve kapitaallasten

314.335

377.718

565.893

565.893

Bestemmingsplannen

180.000

180.000

180.000

180.000

Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad

6.571.057

4.210.125

5.592.060

4.304.718

6.187.060

4.526.893

3.870.000

4.557.893

Onderhoudsreserve recreatieplassen

74.751

74.751

74.751

74.751

Onderhoudsreserve Kleine Veer

107.250

107.250

107.250

107.250

Onderhoud verhuurde panden

1.363.608

1.363.608

1.363.608

1.363.608

Onderhoud beheer openbare ruimte

32.103

33.002

33.893

34.740

Dekkingsreserve kapitaallasten

211.890

212.436

212.983

213.533

Subtotaal programma 7 Vitale wijken

1.577.712

211.890

1.578.611

212.436

1.579.502

212.983

1.580.349

213.533

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

16.240

16.250

12.000

12.000

Verkiezingen

317.152

315.000

317.152

350.000

317.152

331.000

317.152

330.348

Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken

317.152

331.240

317.152

366.250

317.152

343.000

317.152

342.348

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

180.530

180.530

180.530

180.530

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

218.806

218.806

218.806

218.806

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

50.469

51.882

53.335

54.828

Dekkingsreserve kapitaallasten

63.081

63.164

25.713

20.931

Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

449.805

63.081

451.218

63.164

452.671

25.713

454.164

20.931

Subtotaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale omvang reserves

9.311.430

5.160.837

8.334.745

5.291.067

8.932.089

5.363.878

6.617.369

5.389.991

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25