Financiën

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Naam voorziening

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2024

Voorziening afval

7

1.790.271

252.417

1.537.854

Voorziening riolering

7

1.884.705

575.917

1.308.788

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

8

3.471.273

223.081

3.248.192

Voorziening rechtspositionele verplichtingen

9

290.861

144.280

146.581

Voorziening begraafplaatsen

8

3.473.437

141.379

3.614.816

Voorziening Verlofsparen

9

585.613

585.613

Subtotaal type voorzieningen passivaposten

11.496.160

141.379

1.195.695

10.441.844

Algemene voorziening Vastgoed

6

26.820.701

321.413

27.142.114

Voorziening dubieuze debiteuren

9

222.429

319.245

375.000

166.674

Risico oninbaar schuldhulpverlening

4

396.510

396.510

Risico oninbaar bijstandsleningen

4

304.041

304.041

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

4

6.792.254

6.792.254

Subtotaal type voorzieningen activaposten

34.535.935

640.658

375.000

34.801.593

Totale omvang voorzieningen

46.032.095

782.037

1.570.695

45.243.437

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25