Financiën

Totaal baten en lasten 2022 - 2027

Totaal baten en lasten 2022 - 2027

Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2024, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar de ambities en doelen.

Structureel begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

1.373.392

8.147.298

-2.555.861

454.342

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.373.392

-8.027.592

2.682.901

-225.396

Begrotingssaldo na bestemming

0

119.706

127.040

228.946

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

15.700.000

24.500.000

2.000.000

Structureel positief begrotingssaldo

15.700.000

24.619.706

2.127.040

228.946

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2022

680.724.224

738.840.835

58.116.611

157.813.226

115.053.408

15.356.793

Begroting 2023

665.861.831

657.435.244

-8.426.587

36.057.507

44.484.094

0

Begroting 2024

723.321.949

724.695.341

1.373.392

66.204.711

64.831.319

0

Meerjarenbegroting 2025

736.967.321

745.114.619

8.147.298

68.178.508

60.150.916

119.706

Meerjarenbegroting 2026

735.908.272

733.352.411

-2.555.861

43.784.648

46.467.549

127.040

Meerjarenbegroting 2027

742.718.996

743.173.338

454.342

43.051.318

42.825.922

228.946

Jaarschijf 2024

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1.Samen Sterk in Zwolle

271.321.446

16.279.057

255.042.389

395.704

2.607.827

252.830.266

Programma 2.Werken aan bestaanszekerheid

103.498.788

58.418.411

45.080.377

45.080.377

Programma 5.Ondernemende en levendige stad

28.418.091

1.949.008

26.469.083

725.000

218.586

26.975.497

Programma 6.Toekomstgerichte stad

134.214.467

128.889.841

5.324.626

14.838.934

6.206.791

13.956.769

Programma 7.Vitale wijken

93.587.628

46.566.574

47.021.054

3.327.339

2.359.969

47.988.424

Programma 8.Bestuur en dienstverlening

19.186.083

5.507.867

13.678.216

317.152

383.490

13.611.878

Programma 9.Bedrijfsvoering

64.547.711

2.508.338

62.039.373

1.449.805

2.375.090

61.114.088

Programma 10.Algemene dekkingsmiddelen

8.547.735

464.576.245

-456.028.510

45.150.777

50.679.566

-461.557.299

Totaal

723.321.949

724.695.341

-1.373.392

66.204.711

64.831.319

Jaarschijf 2025

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samen Sterk in Zwolle

271.450.191

16.287.056

-255.163.135

395.704

2.461.575

-253.097.264

Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

103.042.366

58.418.411

-44.623.955

0

0

-44.623.955

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

28.244.697

1.865.614

-26.379.083

300.000

943.586

-25.735.497

Programma 6. Toekomstgerichte stad

137.655.063

127.890.104

-9.764.959

10.873.167

12.304.668

-8.333.458

Programma 7. Vitale wijken

95.812.005

46.583.574

-49.228.431

1.891.903

3.771.346

-47.348.988

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

18.663.993

5.410.027

-13.253.966

317.152

292.240

-13.278.878

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

62.609.271

2.560.588

-60.048.683

449.805

2.084.590

-58.413.898

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

19.489.735

486.099.245

466.609.510

53.950.777

38.292.911

450.951.644

Totaal

736.967.321

745.114.619

8.147.298

68.178.508

60.150.916

119.706

Jaarschijf 2026

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samen Sterk in Zwolle

269.524.186

16.610.365

-252.913.821

395.704

1.588.673

-251.720.852

Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

102.198.467

58.418.411

-43.780.056

0

0

-43.780.056

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

27.819.697

1.865.614

-25.954.083

300.000

518.586

-25.735.497

Programma 6. Toekomstgerichte stad

132.332.559

126.890.367

-5.442.192

8.979.307

7.009.901

-7.411.598

Programma 7. Vitale wijken

94.830.038

46.583.574

-48.246.464

1.891.903

2.330.879

-47.807.488

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

18.500.713

5.432.247

-13.068.466

317.152

292.240

-13.093.378

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

60.465.877

2.756.588

-57.709.289

449.805

1.845.090

-56.314.004

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

30.236.735

474.795.245

444.558.510

31.450.777

32.882.180

445.989.913

Totaal

735.908.272

733.352.411

-2.555.861

43.784.648

46.467.549

127.040

Jaarschijf 2027

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samen Sterk in Zwolle

269.416.098

16.504.899

-252.911.199

395.704

1.563.591

-251.743.312

Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid

101.709.942

58.343.411

-43.366.531

0

0

-43.366.531

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

27.319.697

1.865.614

-25.454.083

0

518.586

-24.935.497

Programma 6. Toekomstgerichte stad

129.975.499

126.890.367

-3.085.132

8.579.307

7.716.041

-3.948.398

Programma 7. Vitale wijken

94.348.792

46.583.574

-47.765.218

1.858.573

2.328.133

-47.295.658

Programma 8. Bestuur en inwonerszaken

17.632.995

4.865.640

-12.767.355

317.152

292.240

-12.792.267

Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

59.445.238

2.756.588

-56.688.650

449.805

1.845.090

-55.293.365

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

42.870.735

485.363.245

442.492.510

31.450.777

28.562.241

439.603.974

Totaal

742.718.996

743.173.338

454.342

43.051.318

42.825.922

228.946

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25