Home

Algemeen

Financieel overzicht programma's

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samen sterk in Zwolle

271.321.446

16.279.057

255.042.389

395.704

2.607.827

252.830.266

2. Werken aan bestaanszekerheid

103.498.788

58.418.411

45.080.377

45.080.377

5. Ondernemende en levendige stad

28.418.091

1.949.008

26.469.083

725.000

218.586

26.975.497

6. Toekomstgerichte stad

134.214.467

128.889.841

5.324.626

14.838.934

6.206.791

13.956.769

7. Vitale wijken

93.587.628

46.566.574

47.021.054

3.327.339

2.359.969

47.988.424

8. Bestuur en dienstverlening

19.186.083

5.507.867

13.678.216

317.152

383.490

13.611.878

9. Bedrijfsvoering

64.547.711

2.508.338

62.039.373

1.449.805

2.375.090

61.114.088

10. Algemene dekkingsmiddelen

8.547.735

464.576.245

-456.028.510

45.150.777

50.679.566

-461.557.299

Totaal

723.321.949

724.695.341

-1.373.392

66.204.711

64.831.319

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2023 15:10:31 met de export van 11/15/2023 14:55:25